Podpora škol z Evropských strukturálních fondů

Od 1. 9. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. Projekt má název MŠ Michalské stromořadí výzva 63 a registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009817. Z finančních prostředků v celkové výši 905 924,- Kč hradíme tyto aktivity: Školní asistent - personální podpora pro MŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání Projektové dny pro MŠ