Využití přírodnin k předmatematické představivosti