Poděkování

Chtěli bychom poděkovat panu Ing. Adamu Veselskému za sponzorský dar ve formě reflexních vestiček.
http://www.seceni-travy.eu