Beseda s městkou policií

V úterý 25.9.2018 se uskuteční beseda s městskou policií. Beseda je určena pouze pro školáky.
Kategorie tříd: 
Čtyřlístek, Sluníčka